سخن روز : وحشیگری به یک حیوان. ظلم به بشریت است – تنها تفاوت آن در نوع قربانی است. - آلفونس دو لامارتین اگر حیوانات می توانستند حرف بزنند چه اسمی روی دژخیم خود می گذاشتند ؟ ! - صادق هدایت حیوانات دوستان من هستند. من دوستانم را نمی خورم - جرج برنارد شاو

سگ ها

IMG
تشکیل جلسه کارگروه ساماندهی سگهای بدون سرپرست در فرمانداری شیراز

جلسه کارگروه کنترل جمعیت  سگ‌های آزاد استان در فرمانداری به ریاست آقای دکتر  حقیقی و نمایندگان ادارات و ارگانهای  مربوطه و موسسه محیط زیستی مردم نهاد ایلفا تشکیل شد


by ealfa ir - 1399/07/27
صفحه 1 از 1

صفحه اول