سخن روز : وحشیگری به یک حیوان. ظلم به بشریت است – تنها تفاوت آن در نوع قربانی است. - آلفونس دو لامارتین اگر حیوانات می توانستند حرف بزنند چه اسمی روی دژخیم خود می گذاشتند ؟ ! - صادق هدایت حیوانات دوستان من هستند. من دوستانم را نمی خورم - جرج برنارد شاو

فرهنگ سازی | آموزش مجازی

IMG
راهنمای پتا، برای خرید لباسهای وگان

این مقاله راهنمایی سریع و آسان است برای تشخیص دادن محصولات حیوانی موجود در کمد شما، تا دفعه ی بعد  بتوانید لباس ها و زیورآلات وگان و بدون محصولات حیوانی را خریداری کنید.


by ealfa ir - 1399/07/27
صفحه 1 از 1

صفحه اول