سخن روز : وحشیگری به یک حیوان. ظلم به بشریت است – تنها تفاوت آن در نوع قربانی است. - آلفونس دو لامارتین اگر حیوانات می توانستند حرف بزنند چه اسمی روی دژخیم خود می گذاشتند ؟ ! - صادق هدایت حیوانات دوستان من هستند. من دوستانم را نمی خورم - جرج برنارد شاو

پژوهش ها | پژوهش های علمی

IMG
از وال ها حفاظت کنیم تا زمین حفظ شود

گفته می شود والها بزرگترین و‌ باهوش ترین موجودات اقیانوس اند. اکنون بیولوژیست های دریایی متوجه شده اند که وال ها چندین تُن کربن را نیز از اتمسفر جمع می کنند


by ealfa ir - 1399/07/26
IMG
وگان شویم و با تغییرات اقلیمی مقابله کنیم

گفته میشود تغییرات اقلیمی بزرگترین چالشی است که انسان دچار آن شده و بزرگترین تهدید برای محیط زیست است.


by ealfa ir - 1399/07/27
صفحه 1 از 1

صفحه اول